Tekst alternatywny dla wyszukiwarki google.

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo – płacowej zapewniamy naszym klientom: 

 

Administrację kadr, w ramach której oferujemy:

Prowadzenie teczki akt osobowych

Przygotowywanie dokumentacji do zawarcia stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i wypowiedzeń

Naliczanie wymiaru i rozliczanie wykorzystanych urlopów

Rozliczanie ewidencji czasu pracy

Prowadzenie dokumentacji związanej m.in. z nieobecnościami pracowników, zajęciami komorniczymi, świadczeniami pracowniczymi

 


     
Administrację płac, w ramach której oferujemy:  

Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac

Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanych przychodów

Naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Rejestrację i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS

Obsługa rozliczeń PFRON oraz składanie deklaracji e-PFRON

Prowadzenie kart zasiłkowych

Sporządzanie list płac dla członków Rad Nadzorczych

Sporządzanie deklaracji  podatkowych PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 8C

Sporządzanie sprawozdań GUS

Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu

Sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA)